DokkX - Center for VelfærdsteknologiI 2016 åbnede Dokken i Aarhus for DokkX, centrum for velfærds- og frihedsteknologi. Området er et innovativt udviklingsmiljø for brugere, producenter, undervisere og fagligt personale. MAAGE bistod Center for Velfærdsteknologi med udviklingen af DokkX udstillingen på Dokk1 i Aarhus i efteråret 2015-forår 2016.


MAAGE stod for udvikling af idekatalog til områdets indretning, aktiviteter, involvering af brugere og aktører samt kommunikation. Igennem to workshops med brugere og interessenter kortlagde MAAGE behov og ønsker hos både brugere og aktører og udviklede en strategi for DokkX udstillingen.

Link til DokkX